1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

വീഡിയോ

  • 1സുഖമോ ദേവീ .                                                                                                          .ലവണാസുരവധം.പാട്ട്: കലാ.തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍ &പാലനാട്.വേഷം ശ്രീ.വി .പി.രാമക്രിഷ്ണന്‍ നായര്‍(ഹനുമാന്‍)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No comments:

Post a Comment