1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

പത്രങ്ങളിലൂടെ

http://blog.manoramaonline.com                                                                                                                     നമ്പീശന്‍ അനുസ്മരണം മാത്രുഭൂമി റിപോര്‍ട്ട്

No comments:

Post a Comment