1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

അനുസ്മരണങ്ങള്‍

തിരൂര്‍ നമ്പീശന്‍ .. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   പ്രിയമാനസാ ... മകന്റെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ ..ബ്ലോഗ്

No comments:

Post a Comment