1992ല്‍ നമ്പീശന്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പുകള്‍ ആണു ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍ എന്ന ലേബലില്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കഥകളി സംഗീതരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും തന്റെ സ്വന്തം നിലപാടുകളും ഇതില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. right to left!

ഞാനറിയുന്ന നമ്പീശന്‍

തിരൂര്‍ നമ്പീശനും ഒരു സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങും.. .. മോഹനന്‍ ശ്രീക്രിഷ്ണപുരം

No comments:

Post a Comment